Nature

perfekt passform
överlägset ljud
fit
superior sound

WIDEX CUSTOM™ – I-ÖRAT-HÖRAPPARAT

Varje öra är unikt, men det betyder inte att alla inte ska få njuta av det överlägsna WIDEX UNIQUE-ljudet.

Nya, omdesignade WIDEX CUSTOM erbjuder många nya fördelar för användaren.

FLER FÖRDELAR FÖR
FLER ÖRON

CUSTOM har designats om helt, och motorn har minskats med 40 %, vilket rent generellt innebär att fler användare kan njuta av UNIQUE-plattformen i en mindre i-örat- eller i-hörselgången-hörapparat.

HELT NY DESIGN FÖR EN 40 % MINDRE MOTOR

1. BÖJLIGT KRETSKORT
Ett nytt, böjligt och vikt kretskort tar mindre plats.

2. WidexLink SLINGA
Slingan har kortats ned några millimeter.

3. MOTTAGARE
Mottagaren har minskat till nästan en tredjedel av tidigare storlek.

4. FÖRSTÄRKARE
En mindre förstärkare bidrar till CUSTOMs minskade storlek.

5. BATTERI
Genom att ändra vinkeln på batteriet med 90 grader och designa om batteriluckan kan CUSTOM uppnå en bättre passform i användarens hörselgång.

A new, flexible, folded circuit board takes up less space.

2. WidexLink COIL
The coil has been shortened by a few millimetres.

3. RECEIVER
The receiver has been reduced to nearly one-third of the size.

4. AMPLIFIER
A smaller amplifier contributes to CUSTOM’s reduced size.

5. BATTERY
By changing the angle of the battery by 90 degrees and redesigning the battery door, CUSTOM can achieve a better fit in the user’s ear canal.

ÖVERLÄGSET LJUD

Baserat på UNIQUE-chippet har CUSTOM det största ljudfönstret av alla hörapparater på marknaden.

Med en undre gräns på 5 dB SPL och en övre gräns på 113 dB SPL har CUSTOM ett dynamiskt intervall på 108 dB. Dessutom är ljudfönstret i CUSTOM linjärt genom hela ingångsintervallet.

Detta eliminerar distorsion, vilket innebär färre artefakter i bullriga miljöer och möjlighet till mjukare ljud.

OPTIMALT LJUD
UTAN INTERAKTION

I CUSTOM hanteras de ljud som fångas upp av ljudklassificeraren, vilken gör att hörapparaten automatiskt anpassar sig till olika lyssningssituationer.

Detta ger CUSTOM möjlighet att automatiskt ge optimal klarhet, komfort och hörbarhet i varje situation – utan att man behöver justera hörapparaten manuellt.

ALLTID KONTROLL

Med helt anpassningsbara kontroller kan användarna justera inställningarna för CUSTOM i-örat-hörapparat på det sätt som passar dem.

Det finns alternativ för programknapp och volymratt
– eller helautomatik.
 

FÖRBLI ANSLUTEN 

CUSTOM ansluter till hörapparatstillbehör som kommunicerar med:

  • mobiltelefoner
  • tv-apparater
  • datorer
  • surfplattor
  • fasta telefoner.

Kombinationen med ett 312-batteri och branschens lägsta strömförbrukning gör att CUSTOM är ansluten längre, utan att behöva kompromissa med ljudkvaliteten.

Välj land